Roditelji i staraoci dece mogu se sresti sa TV programom koji ne nosi starosnu oznaku, pogodan je za celodnevno emitovanje i prikladan za sve uzraste, ali i sa TV sadržajem koji može štetiti razvoju dece i zbog toga je obeležen starosnom oznakom.

Zvučna najava i starosna oznaka jesu obaveštenja roditeljima i staraocima dece da program koji sledi ili je u toku nije namenjen svim uzrastima.

Ovo je izgled oznaka i zvučno obaveštenje koje ćete čuti:

12 godina

zvučno obaveštenje „Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina“


16 godina

zvučno obaveštenje „Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 16 godina“


18 godina

zvučno obaveštenje „Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 18 godina“

Zakonska dužnost medija je da odgovarajućom starosnom oznakom obeleži program koji nije prikladan za decu u ukupnom njegovom trajanju i pridržava se propisanog vremena emitovanja.

Mediji određuju starosne oznake u zavisnosti od sadržaja koji prikazuju i rukovode se kategorizacijom koju je propisalo Regulatorno telo za elektronske medije u Pravilniku o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Mediji su na taj način odgovorni za zaštitu decu od sadržaja koji su za njih potencijalno štetni.

Roditelji i staraoci, s druge strane, treba da obrate pažnju na gornji deo TV ekrana, gde na vidnom mestu treba da stoji starosna oznaka. Starosna oznaka treba da bude prisutna sve vreme trajanja programa.

I na radiju, ne samo televiziji, označava se program. Usmeno obaveštenje objavljuje se neposredno pre početka označenog programa i nakon svakog njegovog prekida.

Oznake su, imajte to na umu, prevashodno namenjene roditeljima i staraocima. Odraslima koji vode računa o deci i staraju se o njihovoj dobrobiti.

Regulatorno telo je propisalo vreme u kom se program sa oznakama emituje:

Najava ili repriza nekog programa isključivo se emituje u vreme koje je propisano za starosnu oznaku programa koji se najavljuje, odnosno reprizira.

Ako program nema starosnu oznaku to je roditeljima i staraocima znak da ga bez zadrške mogu gledati svi.

Izuzetak u označavanju postoji. Treba da znate da mediji nisu dužni da starosnim oznakama obeležavaju informativni sadržaj, vesti i aktuelnosti. Ako u tom programu postoji sadržaj koji može štetiti razvoju deteta, publika se neposredno pre emitovanja upozorava na pisani ili usmeni način (na primer: sledi sadržaj sa uznemirujućim scenama).

Da li programski sadržaj koji se traži i gleda nelinearno, unazad, ili je šifrom zaštićen na posebnom kanalu treba da ima oznaku?

Svaki programski sadržaj koji može štetiti razvoju dece mora biti označen, a oznaka vidljiva u gornjem uglu ekrana i zauzimati njegov 32. deo. Program označen sa 18 i u nelinearnom gledanju može biti dostupan samo od 23 sata do 6 sati ujutro.

Nedozvoljeno učešće dece u određenim programima.

Dete koje nije napunilo 14 godina ne može učestvovati u programu koji se uživo emituje nakon 22 sata. Ne može da učestvuje ni u programu koji sadrži rekonstrukciju zločina, nasilja ili dramatičnog tragičnog događaja.

Treba da znate da je medij dužan da starosnu oznaku utvrdi na osnovu toga da li se i u kom kontekstu u programu prikazuju: