Kome su starosne oznake kojima se obeležava televizijski program namenjene i zašto su bitne?

Šta se očekuje od roditelja, kako da primenjuje starosne oznake?

Koliko može biti štetno za dete ako gleda televizijski program koji nije namenjen njegovom uzrastu?

Treba li roditelj detetu mlađem od 12 godina da kaže: "Kada vidiš oznaku 12 na televizoru ne gledaj taj program!"?

Šta biste savetovali roditeljima kada je reč o zaštiti dece od neprikladnih programa?