Родитељи и стараоци деце могу се срести са ТВ програмом који не носи старосну ознаку, погодан је за целодневно емитовање и прикладан за све узрасте, али и са ТВ садржајем који може штетити развоју деце и због тога је обележен старосном ознаком.

Звучна најава и старосна ознака јесу обавештења родитељима и стараоцима деце да програм који следи или је у току није намењен свим узрастима.

Ово је изглед ознака и звучно обавештење које ћете чути:

12 godina

звучно обавештење „Програм који следи није прикладан за особе млађе од 12 година“


16 godina

звучно обавештење „Програм који следи није прикладан за особе млађе од 16 година“


18 godina

звучно обавештење „Програм који следи није прикладан за особе млађе од 18 година“

Законска дужност медија је да одговарајућом старосном ознаком обележи програм који није прикладан за децу у укупном његовом трајању и придржава се прописаног времена емитовања.

Медији одређују старосне ознаке у зависности од садржаја који приказују и руководе се категоризацијом коју је прописало Регулаторно тело за електронске медије у Правилнику о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.

Медији су на тај начин одговорни за заштиту децу од садржаја који су за њих потенцијално штетни.

Родитељи и стараоци, с друге стране, треба да обрате пажњу на горњи део ТВ екрана, где на видном месту треба да стоји старосна ознака. Старосна ознака треба да буде присутна све време трајања програма.

И на радију, не само телевизији, означава се програм. Усмено обавештење објављује се непосредно пре почетка означеног програма и након сваког његовог прекида.

Ознаке су, имајте то на уму, превасходно намењене родитељима и стараоцима. Одраслима који воде рачуна о деци и старају се о њиховој добробити.

Регулаторно тело је прописало време у ком се програм са ознакама емитује:

Најава или реприза неког програма искључиво се емитује у време које је прописано за старосну ознаку програма који се најављује, односно репризира.

Ако програм нема старосну ознаку то је родитељима и стараоцима знак да га без задршке могу гледати сви.

Изузетак у означавању постоји. Треба да знате да медији нису дужни да старосним ознакама обележавају информативни садржај, вести и актуелности. Ако у том програму постоји садржај који може штетити развоју детета, публика се непосредно пре емитовања упозорава на писани или усмени начин (на пример: следи садржај са узнемирујућим сценама).

Да ли програмски садржај који се тражи и гледа нелинеарно, уназад, или је шифром заштићен на посебном каналу треба да има ознаку?

Сваки програмски садржај који може штетити развоју деце мора бити означен, а ознака видљива у горњем углу екрана и заузимати његов 32. део. Програм означен са 18 и у нелинеарном гледању може бити доступан само од 23 сата до 6 сати ујутро.

Недозвољено учешће деце у одређеним програмима.

Дете које није напунило 14 година не може учествовати у програму који се уживо емитује након 22 сата. Не може да учествује ни у програму који садржи реконструкцију злочина, насиља или драматичног трагичног догађаја.

Треба да знате да је медиј дужан да старосну ознаку утврди на основу тога да ли се и у ком контексту у програму приказују:

У процесу означавања битан је контекст.

Шта можете очекивати у програму са ознаком 12?

Повремено приказивање умереног насиља и последица насиља. Изузетно кратко приказивање тешког насиља и његових последица, ако је оправдано образовним циљем. Наговештај сексуалног насиља. Наго људско тело, без сексуалних конотација. Повремено и дискретно приказану сексуалност. Застрашујуће сцене, без наглашавања и учесталог приказивања. Приказивање пушења и злоупотребе опојних дрога и алкохола, али не учестало, нити приказано на забаван начин. Опасно понашање, али без детаљног приказивања и давања позитивне конотације. Дискриминаторске поступке не сме да прати позитиван став. Умерено непристојно понашање.

Шта можете очекивати у програму са ознаком 16?

Детаљно приказано тешко насиље и његове последице. Сексуално насиље у мањем обиму. Наго тело, без детаљног приказивања, у сексуалном контексту. Застрашујуће сцене, интезивне и учестале. Злоупотреба дроге, алкохола, пушење, учестало приказани, али без позитивног става према таквом понашању. Опасно понашање детаљно приказано, без стављања у позитивни контекст. Дискриминаторски поступци уз насиље, али уз негативан став узимајући целокупан програмски садржај. Учесталост веома непристојног понашања.

Шта можете очекивати у програму са ознаком 18?

Детаљно приказано тешко насиље и његове застрашујуће последице. Сексуално насиље, патње жртве. Детаљно приказивање сексуалности, еротских садржаја. Веома детаљно и интензивно присуство застрашујућих сцена, злоупотребе дрога, алкохола, без израженог негативног става према таквом понашању. Детаљно приказивање опасног и дискриминаторног понашања, без отклона да се ради о негативном понашању. Приказивање најгрубљег непристојног понашања, уз могућу агресију и увреду других.

Осим што информацију о програму добијате непосредно уочи и током његовог трајања, старосне ознаке можете видети и у телетексту.

Заштита деце од медијских садржаја који могу бити штетни за њихов развој регулишу Закон о електронским медијима и Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга који је донело Регулаторно тело за електронске медије.

Ако сматрате да медиј крши права детета неодговарајућим означавањем или емитовањем програма можете се жалити Регулаторном телу за електронске медије, као и самом медију у року до 30 дана од емитовања спорног садржаја. Медиј је по прописима дужан да о оваквој притужби обавести Регулатора као и о мерама које је предузео.