Коме су старосне ознаке којима се обележава телевизијски програм намењене и зашто су битне?

Шта се очекује од родитеља, како да примењује старосне ознаке?

Колико може бити штетно за дете ако гледа телевизијски програм који није намењен његовом узрасту?

Треба ли родитељ детету млађем од 12 година да каже: "Када видиш ознаку 12 на телевизору не гледај тај програм!"?

Шта бисте саветовали родитељима када је реч о заштити деце од неприкладних програма?