Ко је дужан да означи програмски садржај који се емитује?

Медиј је дужан да означи програм који може штетити развоју деце. У случају емитовања програма на телевизији, телевизија је дужна да старосним ознакама обавести гледаоце да конкретан програм није намењен одређеном узрасту.

Зашто је потребно да медији означавају програм?

Није сваки програмски садржај погодан за децу. Програм који може штетно утицати на развој детета потребно је да носи старосну ознаку како би родитељи и стараоци деце могли реаговати и спречити да дете буде изложено за свој узраст неприкладном медијском садржају.

Ако програм стране производње већ носи ознаку, може ли медиј само преузети ту ознаку?

Ознаке се не могу само преузимати јер правила за означавање нису иста у различитим крајевима света. Означавање програмског садржаја у вези је и са вредностима сваког друштва. У Србији постоји Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга у ком се налазе смернице за категоризацију програма. Медији у Србији треба да се воде том регулативом приликом одређивања старосне ознаке појединог програма.

Којом регулативом је обухваћена заштита деце од штетних медијских садржаја?

Закон о електронским медијима и Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга регулишу ову област. Правилник, као подзаконски акт, доноси Регулаторно тело за електронске медије.

Које ознаке су прописане?

Медији су дужни да означе програмски садржај који није прикладан за особе млађе од 12, 16 или 18 година. Ознака 18+ означава порнографски садржај. Програм са овом ознаком забрањен је за емитовање, осим на посебним каналима којима се приступа преко заштитне шифре.

Како изгледају ознаке?

12 godina 16 godina 18 godina

Постоји ли графичко решење које медиј може да преузме и користи за означавање програма који емитује?

Ознаке преузмите ОВДЕ

Где треба да се налазе старосне ознаке?

На видном месту, у горњем делу екрана и треба да заузимају 32. његов део.

Колико временски треба да буду видљиве ознаке?

Ознаке треба да су присутне све време трајања програма.

Осим визуелне ознаке има ли још неког упозорења за гледаоце када следи програм који може штетити развоју деце?

Медији су дужни да пре почетка означеног програма емитују и гласовно обавештење да се ради о медијском садржају који није прикладан за одређени узраст детета.

12

звучно обавештење „Програм који следи није прикладан за особе млађе од 12 година“

16

звучно обавештење „Програм који следи није прикладан за особе млађе од 16 година“

18

звучно обавештење „Програм који следи није прикладан за особе млађе од 18 година“

Када медиј може да емитује програм који је означио са 12?

Програм који је означен са 12 може се емитовати ван дечијег програма.

Може се емитовати само у време када се очекује, имајући у виду уобичајене активности (школа, распуст, радни или нерадни дан, радно време родитеља) да дете прати програм уз родитеље или стараоце.

Када медиј може да емитује програм који је означио са 16?

Програм који је означен са 16 може се емитовати само од 22.00 до 06.00 сати.

Када медиј може да емитује програм који је означио са 18?

Програм који је означен са 18 може се емитовати само од 23.00 до 06.00 сати.

Када може да се емитује реприза или најава програма који носи старосну ознаку?

Најава или реприза означеног програмског садржаја емитује се искључиво у време које је допуштено за емитовање самог програма и ознаку коју носи. На пример: реприза програма који је означен са 16 искључиво може бити емитована од 22.00 до 06.00 сати. Најава програма који носи оснаку 16 искључиво може да се емитује у периоду од 22.00 до 06.00 сати.

Да ли треба да означавам и програмске садржаје у Информативном програму?

Медији нису дужни да старосним ознакама обележавају информативни садржај, вести и актуелности. Ако у том програму постоји садржај који може штетити развоју детета, публика се непосредно пре емитовања о томе упозорава на писани или усмени начин.

Да ли програм који по постојећој категоризацији не треба да носи старосну ознаку може да се емитује у било које време?

Програм који нема ознаку без задршке могу гледати сви и може бити емитован у свако време.

Којим критеријумима треба да се медиј руководи у означавању програмског садржаја?

Медиј оцењује да ли је потребно означити одређени програм узимајући у обзир његов садржај и контекст у ком се приказују потенцијално шкодљиви садржаји за децу.

Садржи ли:

Када се води рачуна о контексту треба имати у виду:

Обележја програмског садржаја неподесног за млађе од 12 година.

Обележја програмског садржаја неподесног за млађе од 16 година.

Обележја програмског садржаја неподесног за млађе од 18 година.

Да ли и садржаји домаће продукције подлежу означавању?

Да. Сваки програм који медиј емитује треба да буде категорисан у складу са Правилником.

Којом старосном ознаком је потребно означити ријалити програме?

Ријалити програм означава се у складу са критеријумима из Правилника.

У Правилнику стоји да се ријалити програм сматра неподесним за особе млађе од 16 година, ако се у њему приказује непристојно понашање (без агресије и увреда) или конзумирање алкохолних пића.

Ријалити програм се сматра неподесним за особе млађе од 18 година, ако се у њему приказује насиље, непристојно изражавање предузето као акт агресије, односно у циљу вређања. Уколико се приказује пушење, неумерено конзумирање алкохолних пића или наго људско тело.

У ријалити програмском садржају не могу се приказивати тешко насиље, сексуалност, злоупотреба опојних дрога, као и понашање које представља говор мржње или којим се вређа људско достојанство или друго људско право.

Ако у току ријалити програма који се емитује уживо дође до приказивања насиља или непристојног понашања зарад вређања, емитер је дужан да одмах прекине његово емитовање, ако не може на други начин да избегне приказивање таквог понашања (нпр. искључење тона, промена кадра и сл.).

Да ли ознаке треба наводити и у телетексту?

Да. Означени програмски садржај медиј је дужан да назначи и у најави на телетексту. Поред најаве треба да стоји старосна ознака.

Да ли деца могу да учествују у свим програмима?

Дете које није напунило 14 година не може учествовати у програму који се уживо емитује након 22 сата. Не може да учествује ни у програму који садржи реконструкцију злочина, насиља или драматичног трагичног догађаја.

Како проверити да ли програм треба означавати и која је одговарајућа ознака?

Уколико имате дилему о означавању конкретног програма можете се обратити Регулаторном телу за електронске медије које је дужно да у року од 15 дана да мишљење. Медиј треба да поднесе Захтев за давање мишљења о усклађености програмског садржаја са правилима о заштити малолетника. У Захтеву треба навести: разлог због ког се подноси захтев, назив програмског садржаја, жанр, језик програмског садржаја, произвођача, годину производње и државу порекла и доставити снимак наведеног програмског садржаја.